Σκοπός ΠΜΣ

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θεραπεία και Φροντίδα τραυμάτων και ελκών» (treatment and care of wounds and ulcers) υποστηρίζεται από το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η Διαχείριση των Τραυμάτων και Ελκών.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία  των οξέων και χρόνιων τραυμάτων και ελκών, της επούλωσης του τραύματος,  των στομιών, των σύγχρονων επιστημονικών τεχνικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στην φροντίδα και θεραπεία τους και στην  προηγμένη έρευνα.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην:

  1. Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων στη διαχείριση των τραυμάτων και ελκών.
  2. Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών στο γνωστικό αντικείμενο και περαιτέρω ανάπτυξη του γνωστικού κεφαλαίου.
  3. Εμβάθυνση στις αρχές της κλινικής έρευνας
  4. Ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την επούλωση των χρόνιων τραυμάτων και ελκών.
  5. Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, στην πρόληψη, τη φροντίδα και θεραπεία των χρόνιων τραυμάτων και ελκών και την φροντίδα των στομιών.
  6. Στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων, Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (τραύματος, εγκαύματος) και ΤΕΠ καθώς και Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  από ειδικευμένους επιστήμονες.
  7. Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας και στην συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα.
  8. Ανάπτυξη κλινικών και επιδημιολογικών ερευνητικών προγραμμάτων
  9. Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.