Επικοινωνία

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:

Κελέση Μάρθα, Καθηγήτρια

Τηλ.: +30 210 5385642

Email: trauma@uniwa.gr

Γραμματεία Π.Μ.Σ.:

Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ: +30 210 5385642

Email: trauma@uniwa.gr

Ώρες κοινού:

Δευτέρα & Τρίτη, 16.00 – 20.00