Κανονισμός Σπουδών

Νέος Κανονισμός Σπουδών (μετά το 2018)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ “Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών”

 

Παλαιός Εσωτερικός Κανονισμός (2017 αναθεώρηση) Esoterikos Kanonismos2017