Κανονισμός Σπουδών

Νέος Κανονισμός Σπουδών βάσει του 4487/17  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών 2018 Σεπτέμβριος

 

Παλαιός Εσωτερικός Κανονισμός (2017 αναθεώρηση) Esoterikos Kanonismos2017