Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων

Μέλη ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Νοσηλευτικής – Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ:

Κελέση Μάρθα, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής – Διευθύντρια ΠΜΣ

Βασιλόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής – Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ

Φασόη Γεωργία, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Πρόεδρος Τμήματος – Μέλος ΣΕ

Πολυκανδριώτη Μαρία, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής – Μέλος ΣΕ

Καλεμικεράκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής – Μέλος ΣΕ

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Νοσηλευτικής:

Βλάχου Ευγενία, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Γκοβίνα Ουρανία, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Δοκουτσίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Δούσης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής

Καμπά Ευριδίκη, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Νταφογιάννη Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Παπαγεωργίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής

Γερογιάννη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Καλογιάννη Αντωνία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Κουτελέκος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής

Μάργαρη Νικολέττα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Μισουρίδου Ευδοκία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Σταυροπούλου Αρετή, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Αλικάρη Βικτωρία, Λέκτορας Τμήματος Νοσηλευτικής

Καπάδοχος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής

Παρισσόπουλος Στυλιανός, Λέκτορας Τμήματος Νοσηλευτικής

Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων:

Νταλιάνης Κλήμης, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Παπαγεωργίου Ευσταθία, Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών

 

Μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων

Θεοδοσοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Κοτανίδου Αναστασία, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ

Κουράκος Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πουλάς Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών