Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων

Μέλη ΔΕΠ  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Κελέση Μάρθα, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Διευθύντρια ΠΜΣ

Βασιλόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής  Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ

Φασόη Γεωργία, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΣΕ

Πολυκανδριώτη Μαρία, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΣΕ

Καλεμικεράκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΣΕ

Βλάχου Ευγενία, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Νταλιάνης Κλήμης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Παπαγεωργίου Ευσταθία, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών

Δοκουτσίδου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Δούσης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής

Καλογιάννη Αντωνία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Καμπά Ευριδίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Κουτελέκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής  Τμήματος Νοσηλευτικής

Μάργαρη Νικολέττα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής

Μισουρίδου Ευδοκία, Επίκουρη Καθηγήτρια  Τμήματος Νοσηλευτικής

Νταφογιάννη Χρυσούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια  Τμήματος Νοσηλευτικής

Παπαγεωργίου Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής

Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήματος Νοσηλευτικής

Καπάδοχος Θεόδωρος, Λέκτορας  Τμήματος Νοσηλευτικής

Σταυροπούλου Αρετή, Λέκτορας Τμήματος Νοσηλευτικής

 

 

Μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων

 

Κοτανίδου Αναστασία, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ

Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πουλάς Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών