Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή τελών φοίτησης

Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή τελών φοίτησης

ΝΕΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός για την καταβολή των τελών φοίτησης (διδάκτρων) έχει αλλάξει.

Τα στοιχεία του νέου τραπεζικού λογαριασμού είναι τα παρακάτω :

Τράπεζα: ALPHA BANK

IBAN No.: GR 730140 1510 1510 0200 100  0293

Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O παλιός λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς δεν ισχύει πλέον.

Είναι απαραίτητο στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή.

Είναι επίσης απαραίτητη η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/των αποδεικτικού/κών κατάθεσης στο mail της Γραμματείας (trauma@uniwa.gr).